Filozofie firmy

Vysoká přesnost, rychlost a hospodárnost - to jsou dnes přední faktory při hodnocení procesu třískového obrábění i těžkoobrobitelných materiálů na CNC řízených strojích. Tyto faktory vyžadují nejen použití vysoce kvalitních strojů, ale i nasazení co nejkvalitnějších tvrdokovových nástrojů. Pro hospodárné využití obráběcích nástrojů je důležité také jejich optimální seřízení, proměření a naostření tak, aby byly zaručeny předepsané požadavky obrábění. Naše filozofie je založena nejen na nabídce nástrojů, seřizovacích přístrojů a strojů, ale i na řešení konkrétních technologických problémů našich zákazníků. To je také důvod, proč spolupracujeme s předními evropskými odborníky, kteří se opírají o dlouhou tradici a využívají svých bohatých zkušeností.

Hlavním cílem našich dodavatelů i nás je zkvalitnění výrobních procesů, vývoj nových technologií a zaměření na budoucnost.

Za každým produktem a každým řešením stojí lidé. Ti jsou hlavním potenciálem každého podniku. Nejen naši dodavatelé jsou vysoce specializovaní ve svém oboru, ale i pracovníci SK Technik jsou technologové s mnoha zkušenostmi a fundovanými znalostmi. S Vaší spoluprací je tak zaručeno efektivní řešení problému. Tyto požadavky si klademe již od založení naší firmy v roce 1993 nejen na nás samotné, ale i na naši firemní strukturu, která umožňuje vyjít vstříc našim zákazníkům a potřebám našich dodavatelů. Jako tým jsme plni optimismu, nápadů a vlastní iniciativy a rádi Vám nabídneme pomoc při řešení hospodárného obrábění nejen naším know-how, ale i zázemím našich dodavatelů.