Servisní oddělení

Ing. Monika Blahová
servis strojů a přístrojů
+420 545 429 521
monika.blahova@sktechnik.cz

Luděk Dvořák, DiS.
servis strojů a přístrojů
+420 545 429 525
ludek.dvorak@sktechnik.cz