Expediční oddělení

Michal Konečný
příjem a expedice zboží
+420 545 429 519
michal.konecny@sktechnik.cz